สวัสดีค่ะ ครูยู่ยี่นะคะ ปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับ Recruitment และเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนอาชีพ
- จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
- อายุการทำงาน 5 ปีในบริษัทต่างชาติ
- เคยสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้คนไทย และ สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ขณะศึกษาที่มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ด้านต่างประเทศ: ฝึกงานที่สถานทูตไทยในออสเตรเลีย 3 เดือน และท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี่ เยอรมัน ฮังการี ออสเตรีย จีน เนปาล สิงคโปร์
- ไปอยู่ประเทศอังกฤษมา 6 เดือน ในปี 2021

สระบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว