นางสาวเอวรา จุลกทัพพะ (ครูกวาง)
อายุ 26 ปี
จบการศึกษา ระดับมัธยมจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปมุมธานี, ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์(สื่อสารมวลชน-กฎหมาย-สเปน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกรดเฉลี่ย 3.07)
อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFSประเทศโบลิเวีย
ทักษะภาษา : Thai, Eng, Spanish
ประสบการณ์การทำงาน
- ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร จ.กาญนบุรี
วิชาภาษาอังกฤษเสริม, ศิลปะ, ดนตรี, ประวัติศาสตร์, ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.5 (สอนเด็กเล็ก-ประถมศึกษา : มีนักเรียนพิเศษ และเรียนรู้ช้าอยู่ในความรับผิดชอบ)
- ครูสอนพิเศษ ฟรีแลนซ์ : ภาษาอังกฤษ ป.5 , ศิลปะเสริมทักษะระดับประถม
- ล่ามภาษาสเปน งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ โดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพานิชย์
- ผ่านประสานงานสื่อสารสมาชิก บ.เดย์ โพเอทส์ จำกัด (นิตยสาร a day)
- เจ้าหน้าที่ CSR อิสระ ของ UNICEF Thailand
-ปัจจุบัน เป็นครูฟรีแลนส์ประจำอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเมจิคเยียร์ แจ้งวัฒนะ

**ประสบการณ์ตรงสอนศิลปะระดับประถมโรงเรียนรัฐบาลตามหลักสูตร
**ปัจจุบัน ช่วงเช้าสอนอยู่โรงเรียนอินเตอร์เด็กเล็ก 3 ขวบกว่าๆหมดเลย ใช้อังกฤษสนทนา100% มีสื่อปฐมวัยอังกฤษเยอะมาก

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017