นางสาวเอวรา จุลกทัพพะ (ครูกวาง)อายุ 26 ปีจบการศึกษา ระดับมัธยมจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปมุมธานี, ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์(สื่อสารมวลชน-กฎหมาย-สเปน)มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกรดเฉลี่ย 3.07)อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFSประเทศโบลิเวียทักษะภาษา : Thai, Eng, Spanishประสบการณ์การทำงาน- ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร จ.กาญนบุรีวิชาภาษาอังกฤษเสริม, ศิลปะ, ดนตรี, ประวัติศาสตร์, ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.5 (สอนเด็กเล็ก-ประถมศึกษา : มีนักเรียนพิเศษ และเรียนรู้ช้าอยู่ในความรับผิดชอบ)- ครูสอนพิเศษ ฟรีแลนซ์ : ภาษาอังกฤษ ป.5 , ศิลปะเสริมทักษะระดับประถม- ล่ามภาษาสเปน งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ โดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพานิชย์- ผ่านประสานงานสื่อสารสมาชิก บ.เดย์ โพเอทส์ จำกัด (นิตยสาร a day)- เจ้าหน้าที่ CSR อิสระ ของ UNICEF Thailand-ปัจจุบัน เป็นครูฟรีแลนส์ประจำอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเมจิคเยียร์ แจ้งวัฒนะ**ประสบการณ์ตรงสอนศิลปะระดับประถมโรงเรียนรัฐบาลตามหลักสูตร**ปัจจุบัน ช่วงเช้าสอนอยู่โรงเรียนอินเตอร์เด็กเล็ก 3 ขวบกว่าๆหมดเลย ใช้อังกฤษสนทนา100% มีสื่อปฐมวัยอังกฤษเยอะมาก

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว