สวัสดีค่ะ ครูแต๊งนะคะ รับสอนวิชา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ (อนุบาลถึงประถมศึกษา​ตอนต้น)​
ภาษาไทย การอ่าน การเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึงประถมศึกษาตอนปลายนะคะ
รูปแบบการสอนเน้นเทคนิคและวิธีการที่เข้าใจง่าย ใช้สื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุก และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง เอาใจใส่และเป็นกันเองมากค่ะ ไม่เครียดแน่นอนค่ะ

สามารถทดลองเรียนฟรี ก่อนตัดสินใจ ราคามิตรภาพนะคะ

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว