ชื่อสถาบันติวเตอร์: English by Kru CAN
ข้อมูลส่วนตัว: Puchapong Puttarak (Kru CAN)
สถานศึกษา:
Kasetsart University
Northern Virginia Community College, USA
British Columbia Institute of Technology, Canada
- 10 years of teaching English experience
- beginner, intermediate, and advanced

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว