ดิฉันชื่อครูเล็กค่ะ เรียนจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยทำงานบริษัทเอกชน ปีจจุบันเพิ่งเกษียณ เคยสอนภาษาอังกฤษให้กับหลานๆชั้นประถม ทั้งการอ่าน พูด แปล และไวยากรณ์
เวลาและสถานที่สอนนัดหมายตามความสะดวกของนักเรียนและคุณครู ค่าสอนชั่วโมงละ 300 บาท ชำระหลังจากสอนเสร็จแต่ละครั้งค่ะ

สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว