ชื่อนายพงษ์พัฒน์ เค้าอนุรักษ์ อายุ23ปี
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยรวม 3.01 คะแนนโทอิค 745
ต้องการสอนพิเศษเด็กปฐมจนถึงมัธยมปลาย ผู้ที่สนใจพื้นฐาน ของวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนได้ หรือกำลังเตรียมตัวสอบโทอิค คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเรียนได้ จะสอนอย่างช้าๆ โดยประสบการณ์ของผู้สอนเอง ว่าเรียนยังไงให้ได้ประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริง :)

บางบ่อ บางพลี บางเสาธง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว