มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี โท และเอก มีความถนัดในการติวเพื่อเตรียมตัวสอบโทอิค โทเฟล ไอเอล ไวยากรณ์ที่สำคัญ สามารถสอนเพื่อการเตรียมตัวในการทำข้อสอบได้และเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาและสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ สามารถสอนจากระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง สะดวกสอนในตัวเมืองนครราชสีมาหรือตามสถานที่ที่นัดหมาย

สอนออนไลน์ นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว