สวัสดีค่ะ ชื่อออน นะคะ
ศิริน อังศุวัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชั้นปีที่ 3 ค่ะ
คะแนนแอดมิดชั่น21,150ค่ะ
เคยสอบติดรับตรงมนุษย์ศาสตร์ อิ้ง มข
รับตรงคณะธุรกิจการบิน สวนดุสิต
เคยศึกษาอยู่โรงเรียนสิรินธร
ม.ต้น EP ห้อง1
ม.ปลาย SME (วิทย์คณิตเข้ม) ห้อง3
เกรดเฉลี่ยรวมม.ปลาย 3.86
เกรดเฉลี่ยล่าสุดที่มหาวิทยาลัย 3.90

ดอนตูม นครชัยศรี นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว