การศึกษา: วท.บ.เทคนิคการแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ2)
ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การสอนและวิทยากร:
-อาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
-อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น
-วิทยากรบรรยายพิเศษการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ขอนแก่น

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว