ประสบการณ์สอน
- สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชวินิต
- สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต
- สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 5
- สอนคณิตและฟิสิกส์นักเรียนม.4 โรงเรียนเขมาภิรตาราม
- สอนคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 3 คน 1 คน เข้าสวนกุหลาบ
- สอนคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 3 คน 3 คน เข้าโรงเรียนราชวินิตมัธยม
*ปัจจุบันเป็นติวเตอร์ที่สถาบัน Eye Level

เทคนิคการสอน
- เน้นพื้นฐานแม่น
- ตีโจทย์ปัญหาแตก

ระดับชั้นที่สอน ป.1 - ม.6

เรียนแบบปกติ 250/ชั่วโมง
เรียนออนไลน์ 200/ชั่วโมง
สอนเฉพาะ วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ และ อาทิตย์

สอนออนไลน์ Amarin plaza อนุสาวรีย์ชัย เซ็นทรัลพระราม 9 เดอะสตรีทรัชดา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว