มีประสบการณ์ในการสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ผ่านประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยหอการค้า

ปัจจุบันเป็น หัวหน้าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Supervisor) ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

วิชาที่เคยสอน
- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++
- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
- การสร้าง Web ด้วย HTML , CSS และ JavaScript
- การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วย ภาษา SQL ผ่าน MySQL/MariaDB / MongoDB
- การเขียน Web Application ด้วยภาษา PHP
- การเขียน Web Application ด้วยภาษา NodeJS
- การใช้งาน Cloud AWS/GCP

จตุจักร ดินแดง บางกะปิ บางซื่อ บางเขน บึงกุ่ม พญาไท ลาดพร้าว วังทองหลาง หลักสี่ ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว