รายละเอียดในการสอนเขียนโปรเจค/สอนเขียนโปรแกรมด้วย VB.net

- เริ่มสอนจากไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย
- เน้นสอนให้สามารถเขียนโปรเจคให้สามารถเขียนได้จริง และสามารถนำไปใช้ในการในการสมัครงาน และทำงานจริงได้
- เน้นสอนเขียนโปรแกรม Client Server ติดต่อกับฐานข้อมูล MS Sql, My Sql, Access
- เน้นสอนทำ Report เพื่อให้สามารถออก Report ได้จริง

ผู้สอนจบการศึกษาปริญญาโท ทางด้านการจัดการระบสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัย มหิดล
ประสบการณ์การทำงานจริง เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 15 ปี โดยเขียนให้บริษัท ต่างชาติ และ มหาชน เป็นหลัก

ธีระวัฒน์

คลองหลวง พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว