สวัสดีครับ คุณครูพี่ปอ สุขภเดช เที่ยงทิศ (Sukphadech Thiangthit) นะครับ

สอนวิชา
=>คณิตศาสตร์ : แคลคูลัส, พีชคณิตเชิงเส้น, SAT Math
=>ฟิสิกส์ : Mechanics, Fluid, Electric, สอวน.
=>โปรแกรมภาษา python, c++

***สามารถสอนได้ตั้งแต่ จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00น. เท่านั้น
เหมาะสำหรับวัยมหาวิทยาลัยที่มีคาบว่างให้ลงเรียนได้ และนักเรียนมัธยมที่ปิดเทอม

**เรียนเขียนโปรแกรม ผู้ใหญ่เฉพาะ ภาษา python, เด็กเรียนโปรแกรม Scratch เปิดสอน Math for AI, Machine Learning โดยใช้ภาษา python
**รับสอนเป็นออนไลน์เท่านั้น สามารถใช้โน๊ตบุ๊ค, คอมพิวเตอร์+โทรศัพท์, แท็บเล็ต, IPat ผ่านโปรแกรม Zoom

ขอคนที่มีความตั้งใจอยากเรียนจริงๆ เพราะครูปอใจดีมากๆ ไม่ดุ
สามารถรับสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลย ไปจนเก่งได้
การสอนจะมีการบ้านให้ตามความเหมาะสม

ถึงยังไง แต่ได้ชื่อว่าเป็นครู
ยังไงก็ต้องช่วยนักเรียนให้ถึงฝั่งอย่างแน่นอน

ประวัติการศึกษา
-ม.ต้น รร.เทพินทร์พิทยา จ.ราชบุรี
-ม.ปลาย รร.ราชโบริการุเคราะห์ จ.ราชบุรี (โครงการ พสวท.)
-ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนศรีตรังทอง)

>>ประสบการณ์
-มีประสบการณ์เป็นครูจิตอาสาและสอนเด็กเล็ก 7 ปี
-เป็นวิทยากรพิเศษให้กับโครงการแนะแนวการเรียนมัธยมปลาย "ประสบการณ์สู่ความสำเร็จ" ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ พสวท.
-ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1 และค่าย 2
-ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฏ รอบเจียระไนเพชร ลำดับที่ 84
-ได้คะแนน O-NET 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
-ได้รับทุนศรีตรังทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (4 ปี)
-ทำ senior project สาขา คอมพิวเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ เรื่อง Automatic Detection and Counting of Circular Cactus using Genetic Algorithm and Circular Hough Transform
-ทำ project สาขา คอมพิวเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ เรื่อง การตรวจจับใบหน้าและป้ายทะเบียนรถในที่สาธารณะเพื่อการเบลอสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
-การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยวิเคราะห์พัฒนาการการเรียนของนักเรียน เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

ผมเป็นคุณครูที่เด็กๆบอกว่า "ครูปอสอนสนุกและตลกมาก" ไม่ง่วง ผมก็ไม่ทราบว่าเด็กสมัยนี้อยากได้ครูเป็นตลกหลอ 5555 แต่ผมก็มีความสุขที่เห็นรอยยิ้มของพวกเขา และเห็นพวกเขาเรียนกันอย่างมีความสุข

ผมมีความเชื่อว่า "ทุกคนสามารถทำได้ทุกอย่างด้วยความเชื่อและความศรัทธา" ไม่ว่าใครคนไหนถ้าหากตั้งใจทำสิ่งใด ก็สามารถทำได้ทั้งสิ่น แต่ถึงกระนั้นบางครั้งก็อาจไม่รู้จะเริ่มต้นเดินไปในทิศทางไหน เมื่อก่อนผมก็เช่นกัน ผมเคยเรียนแย่มาก่อน จากนั้นก็ค้นหาเส้นทางและวิธีการจนเจอ ซึ่งทำให้ผมได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆทุกวันนี้

>>ประวัติการทำงาน
-ผู้ช่วยครูผู้สอนที่สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ Fill E Pins learning center
-ติวเตอร์จิตอาสา ในกิจกรรมเตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี
-ครูติวเตอร์ ฟิสิกส์ โครงการ Sci Access คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
-ครูสอนพิเศษ สถาบันบ้านครูตาสอนพิเศษ ศาลายา
-ติวเตอร์พิเศษสถาบันบ้านกวดวิชากร สาขาพารากอน และสาขาพญาไท
-ผู้แปลภาษา (Engliag Thai translator) รับจ้างแผลทั่วไป และงานอีเว้น เคยเป็นผู้แปลภาษาในงานมอร์เตอร์โชว์
-เป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก และเยาวชนให้กับกลุ่มผู้ปกครอง
-เคยทำงานอยู่ที่หน่วยวิชาการสังคม มูลนิธิปฐมธรรม ประเทศไทย
-Math Care Supervisor ที่ศูนย์การเรียนรู้โอเพ่นสคูล OpenSchool Art and Design by Newton Sixth Form school
-ปัจจุบันเป็นติวเตอร์อิสระในระบบออนไลน์ มีประสบการณ์การสอนพิเศษมากกว่า 7 ปี มีความเข้าใจความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี สามารถสอนได้ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป และเนื้อหาเข้มข้นแบบเร่งลัด ถนัดสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ การเขียนโปรแกรมทั้งระดับมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย

ทำไมต้องเป็นครูปอ
1. สอนสนุก ไม่น่าเบื่อ คุณครูเป็นคนตลกมาก
2. คุณรักเด็กทุกคนเหมือนลูก
3. คุณครูปอใจดีมากๆ แต่จัดการกับเด็กดื้อได้
4. ครูปอใจเย็น เหมาะสำหรับเด็กหัวช้า
5. ครูปอมีเทคนิกการจำแบบไม่ให้ลืม

สุดท้ายนี้คุณครูปออยากจะบอกว่า ครูปอไม่ใช่ครูที่เก่งที่สุด แต่ครูปอเป็นครูที่รักเด็กมากที่สุด และตั้งใจสอนมากที่สุด

>>ประวัติการสอน
1. สอน Physics นักศึกษาปี 1 Mahidol International Dental School,
Faculty of Dentistry, Mahidol University
2. เคยสอนที่สถาบัน บ้านครูตาสอนพิเศษ (ศาลายา)
3. เคยสอนที่สถาบัน โรงเรียนบ้านวิชากร สาขาสยาม
4. สอภาษาอังกฤษ สอบติด ม.1 Trilingual Plus + Program สาธิตประสานมิตร
5. สอนนักเรียน ป.5 โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ปทุมธานี
6. สอนนักเรียน ม.4-6 ฟิสิกส์(กลุ่ม) รร.ราชวินิตบางเขน และ รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
7. สอน Math grade5(English) โรงเรียนแสนสุข อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
8. สอนนักเรียน ม.6 ฟิสิกส์(กลุ่ม) รร.หอวัง สอบติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. สอนนักเรียน ม.3 สอบติดโรงเรียนหอวัง ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)
10. สอนนักเรียน ม.6 ฟิสิกส์(กลุ่ม) รร.ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
11. สอนนักเรียน ม.1 คณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
12. สอนนักเรียน ม.4-6 ฟิสิกส์และคณิต โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
13. สอนนักเรียน ม.4 ฟิสิกส์และคณิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
14. สอนนักเรียน ป.6 สอบติด ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
15. สอนวิชาสถิติ ปี 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. สอนคณิตศาสตร์ สถิติพื้นฐาน โครงการ Math Charity ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17. สอนนักเรียน ป.6 (ค่ายติวในห้องเรียนจริง) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี
18. สอน Science G9-10 2 คน Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)
19. สอน Science G4-6 2 คน BASIS International School Bangkok
20. สอนคณิตศาสตร์ ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
21. สอนนักศึกษา ป.โท Python programming, Data science NIDA
22. สอนวัยทำงาน Basic Python programming (เป้าหมายเปลี่ยนสายงานมาเป็น programmer)
23. สอนนักศึกษา ป.ตรี ปี 1 Python programming คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24. สอนฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่ม 5 คน โรงเรียนสตรีอ่างทอง
25. สอน Python programming ม.5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
26. สอนแคลคูลัสนักศึกษา ปี 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
27. Mathematics Grade 12, American Singapore school
28. Calculas/Physics Grade 13 , New Zealand Qualification Authority
29. SAT math Grade 12 , 20 hr course => ได้คะแนน SAT Math 690 คะแนน ในครั้งที่สอง
30. SAT math Class two student Grade 12 , 20 hr course => ติดมหิดลอินเตอร์(MUIC)
31. SAT math Grade 13, 30 hr course => ได้คะแนน SAT Math 690 คะแนน ในครั้งแรก
32. สอนการเขียนโปรแกรมภาษา C++ ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
33. สอนการเขียนภาษา R และ Python นักศึกษาปริญญาโท Aston University, Birmingham, UK

ครูปอ
29 มีนาคม 2567

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

Basic Python programming5000 บาท

-Introduction
-Data type
-Value and Mathod
-Input by keyboard
-If else
-Define function
-while loop
-For loop
-Class Data
-Project (1 option )
1. Image Processing
2. Pygame
3. Machine Learning

เรียนคอร์สละ 12 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5000 บาท

ฟิสิกส์ A-Level, TPAT 4500 บาท

-การเคลื่อนที่แนวตรง
-การเคลื่อนที่แบบโพรเจ็กไทล์
-แรง มวล และกฎของนิวตัน
-การเคลื่อนที่แบบวงกลม
-การเคลื่อนที่แบบ SHM
-งานและพลังงาน
-โมเมนตัม
-การเคลื่อนที่แบบหมุน

เรียนคอร์สละ 12 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 4500 บาท

SAT math14000 บาท

Heart of Algebra
Problem Solving and Data Analysis
– Creating and analyzing relationships using ratios, proportional relationships, percentages and units
– Representing and analyzing quantitative data
– Finding and applying probabilities in context
Passport to Advanced Math
– Identifying and creating equivalent algebraic expressions
– Creating, analyzing, and fluently solving quadratic and other nonlinear equations
– Creating, using, and graphing exponential, quadratic, and other nonlinear functions
Additional Topics in Math
– Solving problems related to area and volume
– Applying definitions and theorems related to lines, angles, triangles, and circles
– Working with right triangles, the unit circle, and trigonometric functions

เรียนคอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 14000 บาท

Basic C++ programming5000 บาท

Overview, Basics, Variables and Constants, Data Types and Literals, Operators, Input/Output, Control Statements, Functions, Pointers and References, Arrays, Strings, Structures and Unions, Dynamic Memory Management, Object-Oriented Programming, Function definition

เรียนคอร์สละ 12 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5000 บาท

Advance Programming Design C++/Pythom8500 บาท

Flowchart Design, Problem Solving Analysis, Practice with real problem

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 8500 บาท

Basic Scratch Programming for Kid3000 บาท

Introduction ,
The Basics of Block-Based Computer Programming ,
Beginner Projects v Intermediate Projects .
Advanced Content ,
Bonus Content

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

Calculas I / Math1 (part1/2)8200 บาท

Functions,
Limit laws,
Continuity,
Derivative,
Product and quotient rules,
Derivatives of trig functions.
Chain rule, implicit differentiationn
Derivative of the logarithm, Applications.
Related rates, linear approximationm
Maximization, Mean value theorem,


เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 8200 บาท

Calculas I / Math1 (part2/2)7500 บาท

Second derivative, convexity, second derivative test, L'Hospital's rule,
Optimization problems,
Newton's method,
Antiderivatives,
Definite integral,
Area,
The fundamental theorem of calculus,
Substitution rule,
Areas between curves, average values,
Volumes

เรียนคอร์สละ 18 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 7500 บาท

Calculas II / Math2 13000 บาท

Integration by parts. Trigonometric integrals.
Trigonometric substitution.
Integration of rational functions.
Improper integrals.
Review, stategy for integration.
Midterm 1.
Arc length.
Area of a surface of revolution.
Differential equations.
Separable equations.
Linear equations.
Parametrized curves.
Polar coordinates, area length in polar coordinates.
Review.
Midterm 2.
Sequences.
Series and the integral test.
Comparison tests.
Alternating Series, absolute convergence, ratio and root tests.
Stategy for testing series.
Power series, representations of functions as power series.
Taylor and Maclaurin series.
Applications of Taylor polynomials.

เรียนคอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 13000 บาท

Linear Algebra 13000 บาท

1. Linear Equations:

1.1 Introduction to Linear Systems

1.2 Matrices, Vectors, and Gauss-Jordan Elimination

1.3 On the Solutions of Linear Systems; Matrix Algebra

2. Linear Transformations:

2.1 Introduction to Linear Transformations and Their Inverses

2.2 Linear Transformations in Geometry

2.3 Matrix Products

2.4 The Inverse of a Linear Transformation

3. Subspaces of Rn and Their Dimensions:

3.1 Image and Kernel of a Linear Transformation

3.2 Subspace of Rn; Bases and Linear Independence

3.3 The Dimension of a Subspace of Rn

3.4 Coordinates

5. Orthogonality and Least Squares:

5.1 Orthogonal Projections and Orthonormal Bases

5.2 Gram-Schmidt Process and QR Factorization

5.3 Orthogonal Transformations and Orthogonal Matrices

5.4 Least Squares and Data Fitting

6. Determinants:

6.1 Introduction to Determinants

6.2 Properties of the Determinant

6.3 Geometrical Interpretations of the Determinant; Cramer’s Rule

7. Eigenvalues and Eigenvectors:

7.1 Diagonalization

7.2 Finding the Eigenvalues of a Matrix

7.3 Finding the Eigenvectors of a Matrix

8. Symmetric Matrices and Quadratic Forms:

8.1 Symmetric Matrices

8.2 Quadratic Forms

8.3 Singular Values

เรียนคอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 13000 บาท

ราคาค่าเรียน

ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย500 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาแตกต่างงตามรายบุคคล

ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย500 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาแตกต่างงตามรายบุคคล

SAT math500 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาตามหลักสูตร Digital SAT

Linear Algebra600 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาตามที่ผู้เรียนแจ้งล่วงหน้า

Complex analysis600 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาตามที่ผู้เรียนแจ้งล่วงหน้า

Calculas600 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาตามที่ผู้เรียนแจ้งล่วงหน้า

Machanics กลศาสตร์700 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาตามที่ผู้เรียนแจ้งล่วงหน้า

Electric ไฟฟ้า700 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาตามที่ผู้เรียนแจ้งล่วงหน้า

สอนออนไลน์ สาทร สีลม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

นักเรียน Year 13 ที่ UK ค่ะ พี่ปอช่วยติว A-level Further Maths ให้ สอนอธิบายละเอียด เห็นภาพ เข้าใจง่าย ครอบคลุมหลาย topics ตั้งแต่ pure maths, calculus, mechanics ไปจน abstract algebra เลยค่ะ พี่ปอสอนสบายๆ ใจเย็นมากๆ recommend สุดๆค่าา

User · 17 เม.ย. 2024

ครูปอสอน C++ ให้ง่ายขึ้นมาก อธิบายเข้าใจ แล้วสอนให้วิเคราะห์โจทย์แบบเป็นกันเองสุดๆ จะค่อยๆอธิบายให้ใหม่ถ้ายังไม่เข้าใจ

เอิร์ท · 26 ก.พ. 2024

นักเรียนปริญญาโท@ Birmingham, UK ครูปอสอน R และ Python คือ ดีมากกกกก ถ้าไม่ได้เรียนกับพี่ปอ เราไม่คงไม่ผ่านแน่ ครูสามารถสอนตามเนื้อหาที่เราเรียนปริญญาโทที่นี่ได้ และสอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Programming. I highly recommend. Even though I am shy person, I am not hesitate to ask him. He is kind, friendly and be professional at the same time. Moreover, he teach step by step. It is easy to follow.

Believe me this person has excellent technical skill and communication skill.

Ploy · 16 ก.พ. 2024

สอนดีเข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งคําถามที่สงสัย
และมีทริคให้สําหรับเรื่องที่ศึกษาอยู่

User · 22 ธ.ค. 2023

สอนดีมากครับ สอนทริค/สูตรลัดให้เข้าใจง่าย เป็นกันเองสุดๆ

User · 18 ต.ค. 2023

พี่สอนเข้าใจง่าย

_1154 · 18 ต.ค. 2023

สอนดีมากค่ะ พี่สอนเข้าใจ ไม่สอนช้า คุ้มกับชั่วโมงเรียน

User · 3 ส.ค. 2023

สอนดีมากๆๆแบบกไก่ล้านตัวสอนละเอียดเข้าใจมากค่ะ

User · 2 ส.ค. 2023

สอนระเอียดเข้าใจครับ

ยัสซิน · 16 ก.ค. 2023

พี่ปอสอนดีมากค่ะ สอนเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น เป็นการเรียนที่ค่อนข้างจอยมากกกก🥰

แอล · 14 ก.ค. 2023

พี่ปอนสอนดีมากครับ เข้าใจ สอนกันเองครับสบายๆ ไม่เข้าก็ถามได้ตลอด มีวิธีทำให้เข้าใจง่ายๆ

แบมบู · 14 ก.ค. 2023

พี่ปอ สอนดีมากครับ เป็นกันเองเเละใจเย็นมาก เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาทุกวัยเลยคับ อย่างผมเป็นคนเข้าใจอะไรค่อนข้างยาก ใช้เวลานานกว่าจะเก็ต เเต่พี่ปอก็สามารถช่วยให้ผมทำความเข้าใจได้ในเวลาที่ค่อนข้างจำกัด ถือว่าคุ้มค่าคุ้มเวลามากๆคับ

Park · 6 ก.พ. 2023

พี่ปอใจดีมากค่ะ แล้วก็สอนสนุกมากๆด้วยค่ะ ทำให้หนูอยากเรียนตลอดเลยค่ะ ทุกคลาสที่เรียน พี่ปอสามารถอธิบายปัญหายากๆในการเขียนโปรแกรมให้หนูเข้าใจได้ตลอดเลยค่ะ รู้สึกโชคดีมากค่ะที่ได้เรียนกับพี่ปอ 🙇

แนะนำพี่ปอเลยค่ะ ถ้าอยากเรียนเขียนโปรแกรม

สน · 5 ก.พ. 2023

ถ้าไม่เจอพี่ปอมาคอยสอน หนูก็คงทำไม่ได้
เพราะพี่ทั้งนั้นเลยยย 🫶🏻🫶🏻🤍

User · 5 ก.พ. 2023

ครูปอน่ารักค่ะ ใจเย็น ใจดีกับเด็ก สอนเข้าใจจริง ไม่น่าเบื่อ ที่สำคัญคือ เรียนแล้วคะแนนดีขึ้นจริงค่ะ

User · 5 ก.พ. 2023

ครูสอนสนุกมากค่าตอนแรกอยากเรียนฟิสิกส์เฉยๆเพราะเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเลย แต่ครูปอค่อยๆสอนมีเทคนิคไม่เหมือนที่โรงเรียนทำให้จำง่ายขึ้น และสอนจากการทำโจทย์บ่อยๆไม่ต้องท่องจำสูตรก็จำได้เลย ไม่เครียดด้วยทำไม่ได้ก็ถามได้เลย ส่วนตัวไม่ชอบเรียนพิเศษที่ความรู้เหมือนในห้องเรียนรู้สึกว่าถ้าเอาจากที่ห้องเรียนมาสอนจะเรียนพิเศษทำไม แต่ครูปอสอนลึกกว่านั้นบางอย่างเราได้รู้ที่มาที่ไปของสูตรต่างๆ เป็นการเรียนที่มีความรู้และสนุกมากค่า

ตังดท · 5 ก.พ. 2023

พี่ปอใจดี สอนสนุก เรียนรู้เรื่องและเข้าใจง่าย ชอบใส่ฟิลเตอร์ตลกๆ เวลาสอน จากที่เรียนไม่รู้เรื่องเลยก็รู้เรื่องขึ้นมากค่ะ

User · 19 ก.ย. 2022

ครูปอน่ารักมาก มีเทคนิคในการสอนดีมาก
เป็นกันเองกับนักเรียน ครูปอสอนดีเข้าใจเร็ว
เป็นครูที่ใจเย็น ใส่ใจในการสอน เพลิดเพลินในการเรียนรู้ 😍😍😍

นพฤทธิ์(บอย) · 23 ส.ค. 2022

สอนสนุกดีค่ะ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คือ สามารถถามได้เลย สอนไม่เครียด ใจดี ตลกค่ะ 10 10 10ไปเลยค่า🤩🤩🤩

โม · 23 ส.ค. 2022

เคยเรียนฟิสิกส์กับพี่ปอที่คณะวิทยาศาสตร์มหิดลได้เรียนแล้วรู้สึกชอบพี่ปอมากๆทั้งการสอนที่ไม่เครียดเฮฮาแถมยังได้เทคนิคดีๆอีกด้วยแนะนำเลยใครอยากเรียนฟิสิกส์ต้องครูพี่ปอค้าบผมม

หน่องเบสท์ · 23 ส.ค. 2022
อู๋osk · 23 ส.ค. 2022

ครูพี่ปอสอนเป็นกันเองเข้าใจง่ายลูกไม่เครียดค่ะ
แฝงหลักสูตรเนื้อหาและเคร็ดลับดีๆ แนะนำให้มาติวกับครูพี่ปอกันเยอะๆนะค่ะ ณ.ปัจจุบันลูกสาวสอบติดม.ต้น ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

นิภาพร พุ่มนิล · 23 ส.ค. 2022

สอนดีมาก ๆ ครับ เข้าใจง่าย เข้าใจเด็กครับ สงสัยอะไรก็สามารถถามได้ตลอด ระหว่างเรียนก็มีเกร็ดความรู้เล่าสนุก ๆ ตลอดเลยครับ สอนไม่เร็วเกินไป เหมาะสำหรับคนปกติที่ต้องการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ครับ

Maimoke · 23 ส.ค. 2022

ใจดีมากๆค่ะ เฟรนลี่สุดๆ

User · 23 ส.ค. 2022

ครูพี่ปอสอนดีมากครับพยายามเอนเตอเทนน้องๆไม่ให้เครียดจุดไหนที่ไม่เข้าใจก็สอนให้เข้าใจได้ง่ายมีความเป็นกันเองมากๆครับ

Kaptan · 23 ส.ค. 2022

สอนสนุกมากๆค่า

User · 23 ส.ค. 2022

ครูปอเก่งมากค่ะ ใจเย็น อดทนมาก เวลาลูกศิษย์
ขี้เกียจครูจะมีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียนอยากทำกิจกรรมทำให้เวลาเรียนเลยผ่านไปอย่างรวดเร็ว. ครูสอนเข้าใจง่าย สรุปเนื้อหาได้ดีมากค่ะ

เมตตา · 23 ส.ค. 2022

พี่ปอมีรูปแบบการสอนที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ ระหว่างที่ได้เรียนกับพี่ปอ พวกเราจะได้ทั้งความสนุกและก็ความรู้ไปในเวลาเดียวกัน ไม่เครียด ไม่กดดันและมีทริกต่างๆที่พร้อมให้พวกเราอยู่เสมอ

User · 23 ส.ค. 2022

พี่ปอเป็นครูที่สอนสนุก+ตลกมากๆ เล่นมุกแป๊กแล้ว1 รักเด็กเป็นกันเองดูแลเอาใจใส่ดี ไม่เข้าใจตรงไหนถามตอบได้ตลอดเลยค่า พี่ปอน่ารัก เฟลลี่ ตะมุตะมิ มากๆๆ ❤️❤️❤️
จาก ฟาร์คนสวย😘

ภัทรานิษฐ์ เหมสุวรรณ · 23 ส.ค. 2022

From AJ : ครูพี่ปอเป็นคนที่ใจดีมากๆ ไม่เคยดุหรือว่าทำให้ดาวน์เวลาทำข้อสอบไม่ได้เลย เวลาพี่เขาสอนพี่เขาก็ไม่ได้สอนแค่เรื่องที่เรียน แต่ยังแนะนำแนวทางการเรียนในโรงเรียนให้ได้อีกด้วยครับ ครูพี่ปอมีแบบฉบับการสอนที่ต่างกับคนอื่นๆที่เคยเรียนมา

User · 23 ส.ค. 2022
แตง · 23 ส.ค. 2022

ครูพี่ปอสอนละเอียด เข้าใจง่ายมากๆค่า ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้เลยค่ะ มีแบบฝึกให้ทำกันลืม นัดสถานที่ตามใจน้องๆเลย ถ้าเทียบกับราคาถือว่าเกินคุ้มมากๆค่า ใครสนใจหาพี่ติวดีๆ แนะนำเลยค่ะ ตอนติวอยู่ม.6 จนตอนนี้ได้เข้าตามที่ที่หวังไว้เเล้ว ขอบคุณพี่ปอนะคะ 🙏🏻💗

Suphatra · 23 ส.ค. 2022

ครูพี่ปอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษคนเดียวที่ลูกยอมเรียนด้วย และขอเพิ่มชั่วโมงเรียนเอง คุณครูน่ารักและเต็มที่ในการสอนมากทุกครั้ง เป็นคนตรงต่อเวลา ใจเย็น และสอนเหมือนพี่สอนน้อง ทำให้ลูกรู้สึกไม่เกร็งเวลาเรียนเลยและได้ประโยชน์จากการเรียนมากๆ ค่ะ 😊

User · 23 ส.ค. 2022
P · 23 ส.ค. 2022

พี่ปอสอนเข้าใจมากๆค่ะ ไม่ได้ตรงไหนพี่เค้าก็จะช่วยสอนให้เข้าใจมากขึ้น สนุกด้วย แล้วก็มีการบ้านทบทวนนิดหน่อยช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นด้วยค่ะ

User · 23 ส.ค. 2022

พี่ปอสอนสนุกมากๆเลยค่า ไม่เครียดเลย เป็นกันเองมากๆ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้เลย เพราะพี่ปอไม่ดุ! สอนเข้าใจง่ายและสอนเนื้อหาไปได้เร็ว แถมมีทริคในการจำด้วย ได้คะแนนดีขึ้นหลังจากเรียนกับพี่ปอค่า

Jannystsn · 23 ส.ค. 2022

พี่ปอสอนดีค่ะ เป็นกันเองเข้าใจง่าย คอยถามตลอดว่าเข้าใจมั้ยถ้าไม่เข้าใจก็อธิบายได้เรื่อยๆ มีคำถามเล็กๆน้อยมาถามระหว่างเรียนไม่ให้เครียดจนเกินไป แล้วก็ให้คำแนะนำดีด้วยค่ะ

Aiii · 23 ส.ค. 2022

พี่ปอสอนดีมากค่ะสอนเข้าใจได้เกรดดีขึ้นเยอะเลยค่ะ

นัท · 23 ส.ค. 2022

พี่ปอสอนเข้าใจและดีมากเลยค่ะ ค่อยๆอธิบายให้ฟัง สงสัยอะไรก็สามารถถามได้ตลอด ระหว่างชั่วโมงเรียนก็มีเนื้อหาความรู้เล็กๆเพิ่มเติมทำให้เข้าใจมากขึ้น แล้วก็มีทริคการจำที่ดีมากๆเลยค่ะ ได้คะแนนดีขึ้นด้วย

@tom · 23 ส.ค. 2022

สอนดีมากเลูกชอบสอนเป็นกันเองสนุก

ลักษณ์ · 23 ส.ค. 2022

ครูปอสอนใจเย็นมาก

เดชา · 23 ส.ค. 2022

พี่ปอเป็นติวเตอร์ที่น่ารักมากๆ เป็นคนใจเย็น และสอนได้ประเด็น ประชับรวดเร็ว เป็นกันเองมากๆค่ะ นี้ถ้าให้เกิน5ดาวได้จะให้สัก 100/5 ดาวไปแล้วนะคะเนี่ย

ปริ๊นซ์ · 23 ส.ค. 2022

สอนดีครับ เข้าใจง่าย ไม่เครียดเกินไป

น้องชิน · 23 ส.ค. 2022

พี่ปอสอนสนุก ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เลย สอนแล้วไม่เครียด เข้าใจง่าย

User · 23 ส.ค. 2022