Bonjour à tous !
สวัสดีครับ ผมชื่อ กติคุณ อุ่นเรือน ชื่อเล่น บูม นะครับ
ตอนนี้อายุ 27 ปีแล้ว จบการศึกษาจาก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 และตอนนี้มีใบประกาศนียบัตร DALF C1 นะครับ
สามารถสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับผู้เรียนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยังไม่มีพื้นฐานเลย ไปจนถึงผู้ที่มีพื้นฐานแล้วแต่ต้องการติวเพื่อนำไปสอบหรือทำงาน สอนด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนาน ไม่เครียดนะครับ

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว