สวัสดีค่าชื่อโบนะคะ เป็นติวเตอร์สอนภาษาฝรั่งเศสค่า ประสอบการณ์เรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่มัธยมปลายจนจบปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร มีประสบการณ์เป็นติวเตอร์ให้กับโรงเรียนกวดวิชาตึกน้ำจังหวัดชลบุรีและเป็นติวเตอร์นอกสถานที่เป็นเวลา 5 ปีค่ะ การเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนที่นัดเรียนไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้เข้าใจ อ่านออกเขียนได้ สื่อสารได้ เรียนสนุกแน่นอนค่าา

ราคาค่าเรียน

เรียนภาษาฝรั่งเศษสำหรับการอ่านออก สื่อสารได้250 บาท ต่อชั่วโมง

การอ่านหนังสือ การฟัง การสนทนา การเขียน คำศัพท์ต่างๆ บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กวดวิชา สอนการบ้านและเพิ่มคะแนน

ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว