รับสอนพิเศษภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาอิตาเลียน โดยนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**********
ภาษาฝรั่งเศส

ได้เกรดสี่ในทุกรายวิชาภาษาฝรั่งเศสในชั้นม.ปลาย

ได้รับพระราชทานรางวัลที่ 3 และรางวัลยอดเยี่ยมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศสเมื่อศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และปีที่ 6

ได้ PAT ฝรั่งเศส 279 คะแนน (93/100)

ได้คะแนน DELF A1 96/100, DELF A2 82/100 สอบตอนม.5 และม.6 ตามลำดับ
**********
ภาษาอังกฤษ

อดีตนักเรียน EP หาดใหญ่วิทยาลัย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ

สอบผ่านโครงการแลกเปลี่ยน AFS SEA BWK และ YES

GAT : 295 (Eng 145/150)

O-NET ENG : 95

CUTEP : 89
**********
ภาษาอิตาเลียน

เคยไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอิตาเลียน 1 ปีการศึกษา

ได้คะแนนสอบวัดระดับ CILS A2 99/100, B1 86/100, B2 76/100 (ระดับที่สามารถไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอิตาลีได้)
**********

สถานที่สอน:ตามแนว BTS สยาม ราชเทวี พญาไท หรือ skype

สอนออนไลน์ ท่าโพธิ์ ปทุมวัน พญาไท พระนคร พิษณุโลก ราชเทวี สาทร ห้วยขวาง เมือง พิษณุโลก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว