- คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาโทภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปัจจุบันทำงานกับชาวต่างชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ
- เคยทำงานแปลเอกสาร (ภาษาอังกฤษ), ทำวีซ่าไปต่างประเทศ
- สามารถสอนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน และภาษาอังกฤษทุกระดับ
- able to teach basic Thai language for foreigner
- เวลาสอนวันเสาร์และอาทิตย์ หรือช่วงเย็นของวันธรรมดา

ราคาค่าเรียน

French for beginner350 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว