1. สอนภาษาอังกฤษ
1.1: นักเรียนหญิง-ประถม 6 (โรงเรียนแสงโสม)-ติวเข้า EP สามเสนวิทยาลัย (เรียนเดี่ยว)
1.2: นักเรียนชาย-Y. 6 (โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา)-ติวอังกฤษทั่วไปและการบ้าน (เรียนเดี่ยว)
1.3: นักเรียนป.5 และ ป.6 ที่สถาบันกวดวิชาติวเข้ม ไอคิว (ห้องละประมาณ 10-15 คน)
1.4: นักเรียนหญิง-อนุบาล 3-ติวเข้า ป. 1 สาธิต (เรียนเดี่ยว)
1.5: บุคคลทั่วไปชาย-ติวอังกฤษพื้นฐานทั่วไปและอังกฤษเพื่อธุรกิจ (เรียนเดี่ยว)
1.6: บุคคลทั่วไปหญิง (ปี4 ม.กรุงเทพ)-ติวอังกฤษแกรมม่าและอังกฤษเพื่อธุรกิจ (เรียนเดี่ยว)
1.7: นักเรียนชาย-ป. 6 -ติวอังกฤษทั่วไปและการบ้าน (เรียนเดี่ยว)
1.8: นักเรียนหญิง-ม. 5 – ติวอังกฤษ Grammar (เรียนเดี่ยว)
1.9: นักเรียนหญิง-ม. 6 - ติวอังกฤษทั่วไป (เรียนเดี่ยว)
1.10: นักเรียนชาย-Y. 10 (โรงเรียนร่วมฤดี อินเตอร์)-ติวอังกฤษreading and writingและการบ้าน
(เรียนเดี่ยว)
1.11: นักเรียนชาย-ม. 1 (โรงเรียนบดินทร์เดชา)-ติวอังกฤษทั่วไปและการบ้าน (เรียนเดี่ยว)

2. สอนภาษาฝรั่งเศส
2.1: นักเรียนหญิง- ม. 4 โรงเรียนมาร์แตร์ฯ (เรียนเดี่ยว)
2.2: นักเรียนหญิง- ม. 5 โรงเรียนราชินีบน (เรียนเดี่ยว)
2.3: นักเรียนหญิง-Y. 10 โรงเรียนร่วมฤดี อินเตอร์ฯ (เรียนเดี่ยว)
2.4: นักศึกษาหญิง- ป. 1 ม. เกษตร (เรียนเดี่ยว)
2.5: บุคคลทั่วไปหญิง-เรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่พื้นฐาน(เรียนเดี่ยว)
2.6: บุคคลทั่วไปหญิง-เรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่พื้นฐาน (เรียน 2 คน)
2.7: บุคคลทั่วไปหญิง-เรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่พื้นฐาน (เรียนเดี่ยว)
2.8: นักเรียนหญิง-Y. 10 โรงเรียนร่วมฤดี อินเตอร์ฯ (เรียนเดี่ยว) สอนโดยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังติดต่อครูสอนไม่ได้ค่ะ ไม่ทราบว่าติดต่อทางไหนได้บ้างค่ะ

ติดต่อยากน่ะค่ะ ได้ช่องทางเดียวคือ email ซึ่งไม่ได้รับการตอบกลับมาเลย

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737