สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ รวมถึงประสบการณ์ในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้สอนระหว่างกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสอนเพื่อปูพื้นฐาน(ระบุวิชาที่ต้องการ) ให้คำแนะนำทั้งด้านองค์ความรู้ ด้านกาศึกษา การทำงานในด้านสาขาวิชา และอื่นๆตามที่ต้องการได้

ขอบคุณค่ะ

ชลบุรี

พนัสนิคม

พานทอง

ยังไม่มีรีวิว

สิริรัตน์ กิ่งจำปา

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster