รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนต้นออนไลน์
- แบบกลุ่ม 150 บาท/ชั่วโมง
- แบบเดี่ยว 200 บาท/ชั่วโมง

………………………………………………….
สามารถเลือกเรียนตามเวลาที่สะดวกได้
สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ราคาค่าเรียน

เรียนคณิตศาสตร์ม. ต้น150 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนแบบกลุ่ม

เรียนคณิตศาสตร์ม. ต้น200 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนเดี่ยว

สอนออนไลน์ บางซื่อ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว