นางสาวปรินดา องค์สุรกุล (อายุ 42 ปี)

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอน
- มีประสบกาณณ์ฝึกสอนที่สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม)
- มีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ในสถาบันติวเตอร์ 3 ปี
- สอนได้ทั้งโปรแกรมไทย EP และอินเตอร์ฯ

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว