รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกจีนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (HSK5)
-ประสบการณ์สอน อังกฤษ7ปี จีน5ปี
-สนทนาภาษาอังกฤษ, ติวเข้าม.1,ม.4,มหาวิทยาลัย
-สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน,ปูพื้นฐาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อไปต่อยอด,ติวเพิ่มเกรดในโรงเรียน,ติวสอบHSK1-3
-พนง.ต้อนรันบนเครื่องบิน Jetstar Australia
-ปัจจุบันพนง.ต้อนรับบนเครื่องบิน Thai Lion Air (Mandarin Speaking)

จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง บางเขน ปทุมธานี รังสิต ลาดพร้าว หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว