ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโทอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถม มัธยมและมหาวิทยาลัย
สอนภาษาอังกฤษทั้งทักษะการพูด อ่าน และเขียน

สอนออนไลน์ จตุจักร บางกะปิ ลพบุรี ลาดพร้าว วังทองหลาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว