รับสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ค่ะ มีผู้สอน 2 คน
คนสอนคนแรกเป็นคนประเทศเนเธอร์แลนด์ (ยุโรป) เน้นเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะ แต่หากไม่มีพื้นฐานเลย เราจะมีการปูพื้นฐานให้ก่อนประมาณ 8 ชม. คนสอนคนที่สองเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(เคยไปwork&travelที่อเมริกา) ซึ่งจะสอนเรื่อง โครงสร้างประโยค การถามคำถาม และ tense นอกจากนี้ หากผู้เรียนยังไม่มีความมั่นใจหรือกลัวในการเรียนกับชาวต่างชาติ (เนื่องจากจะไม่มีการพูดไทย) ก็สามารถให้ผู้สอนคนที่สองมาสนับสนุนได้ เช่น การช่วยเรื่องคำศัพท์ เวลามีการสื่อสารกัน แต่จะแปลแค่ศัพท์เป็นคำเท่านั้นไม่แปลทั้งประโยค หรือตอนที่ผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือเรื่องคำศัพท์ที่ต้องการจะสื่อสารออกไป

เรียนสื่อสาร (ผู้สอนชาวต่างชาติ) 2 ชม. 500 บาท
เรียนสื่อสาร (ผู้สอนชาวต่างชาติ + ผู้สอนไทยสนับสนุน) 2 ชม. 600บาท
เรียนปูพื้นฐาน 8 ชม. 1500 บาท
คอร์ส ปูพื้นฐาน+การสื่อสาร(พร้อมคนไทยคอยสนับสนุน) 20 ชม. 4,500 บาท

เชียงราย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว