ชื่อ : ภครากร แสงหิรัญภาดา
จบจาก : โรงเรียนหอวัง
แผนการเรียน : อังกฤษ-จีน
GPA : 3.06
ผลการเรียน
ภาษาจีน = 4.00
ภาษาไทย = 4.00
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน = 3.5
ภาษาอังกฤษหลัก = 3.5
มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย เช่น การอ่านจับใจความ อนุมาน แล้วก็ทำข้อสอบ GATเชื่อมโยงย้อนหลังถูกติดต่อกัน 4 ปีครับ

ปทุมธานี ปทุมวัน พญาไท รังสิต ราชเทวี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว