สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวผกามาศ ฟองคำ อายุ 36 ปี จบเอกวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจุบันทำงานเป็นเลขานุการผู้จัดการโรงแรมและเป็นฝ่ายตรวจสอบคุณภาพการทำงานของพนักงาน เคยมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว