ประวัติผู้สอน :
- ครูผู้ช่วย (ปี 2564 - ปัจจุบัน)
- TA รร. นานาชาติ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ปีที่จบ 2563)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ (ปีที่จบ 2563)
- TOEIC 600+ (ปี 2563)
- ภาษาที่เรียน : ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษามาเลย์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตุรกี (มีเกรด และเกียรติบัตร)

สอนออนไลน์ ยะลา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว