สวัสดีครับ ชื่อคอมทาวน์ครับ ปัจจุบันอายุ 24 กำลังสำเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
ช่วงเดือนเมษายนจะเดินไปกทม. ระหว่างรอเลขใบประกอบ เลยอยากหารายได้พิเศ๋ษสอนพิเศษคนที่สนใจเรียนด้วยกันครับ
พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) มทส. ภาคสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่ (ตัวจริง)
เคยสอบได้ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ตรี-โท-เอก ที่ต่างประเทศ (สละสิทธิ์)
เกรดเฉลี่ยนม.ต้น 3.99 เกรดเฉลี่ยนม.ปลาย 3.96
เกรดมหาลัย English (Lv.4-6) ได้ A ทุกเทอม
มีประสบการณ์การสอนเด็ก ประถม มัธยมครับ
อยากสอนคนที่มีความตั้งใจ เก่งมากเก่งน้อยเป็นอีกเรื่อง ต้องการคนที่ตั้งใจ สนใจในการเรียน ใจเย็นเวลาสอน

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว