สรุปเอกสารสอนเอง เพื่อน้องเป็นรายคน ใจเย็น สอนแบบสบายๆ ไม่เครียด สามารถเน้นตรงเนื้อหาที่น้องอยากเรียนได้:D
Profile:
- ม.ปลาย สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- gat eng 140/150 (ผิด 4 ข้อจาก 60 ข้อ)
- TU-get 700/1000
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น: ปีที่ 2

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว