สอบถามได้นะคะ
- สอนภาษาอังกฤษและภาษาสเปนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงผู้ใหญ่
- ครูเป็นลูกครึ่งไทยกับอิตาลี
- พ่อสอนภาษาสเปนตั้งแต่ครูอายุประมาณ4ขวบ.
- ครูพูดภาษาสเปน อังกฤษ ไทย อิตาลี และเข้าใจภาษาจีน ฝรั่งเศส และโปรตุเกส
ได้แค่นีดน้อย
- ครูเคยสอน (IGCSE Spanish, IB spanish ab initio และ Ib spanish b).
- ครูชอบเรียนภาษา
- สอนออนไลน์ผ่าน zoom หรือ google meets เท่านั้น
- ครูชอบใช้ Google Slides (PPT), Google Docs, Google Classroom, Google Drive
- ครูสอนการฟัง ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การพูด และครูก็สอนวัฒนธรรมด้วย
- สามารถสอนระดับ A1-C1 ได้

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

ภาษาสเปนสำหรับผู้เริ่มต้น 1500 บาท

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

ภาษาสเปนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เริ่มต้น (B1-C1) 1500 บาท

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

Beginner's Spanish for English Speakers1500 บาท

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

Intermediate-Advanced Spanish for English Speakers (B1-C1)1500 บาท

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

Conversational Spanish (Thai speakers) + Grammar1000 บาท

ฝึกพุดและฟังภาษา. สามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้.

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1000 บาท

Conversational Spanish for English Speakers (grammar included)1000 บาท

Practice your speaking and listening skills by having a conversation with me. Feel free to discuss about any topic you wish to talk about!

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1000 บาท

IGCSE Spanish 1500 บาท

I can help you prepare for your IGCSE exams/ครูสามารถช่วยนักเรียนเตรียมตัวสอบ IGCSE

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

IB Spanish B SL/HL 1500 บาท

I can help you prepare for your IB exams/ครูสามารถช่วยนักเรียนเตรียมตัวสอบ IB language B

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

IB Spanish Ab Initio1500 บาท

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

การอ่านและการเขียนภาษาสเปน1500 บาท

ช่วยในการเข้าใจการอ่านภาษาสเปนและช่วยทักษะการเขียน

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

Reading Comprehension + Writing ( English Speakers)1500 บาท

i can help with Spanish reading comprehension and also help enhance writing skills.

เรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

ราคาค่าเรียน

Conversational Spanish (English Speakers)300 บาท ต่อชั่วโมง

ยานนาวา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว