เข้าร่วมสรรค์สร้างค่ายพี่สอนน้อง จังหวัดนครนายก 2558
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอาจารย์ ในการให้คำปรึกษาในการแข่งขันจัดทำโปรเจค สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 2558
ได้รับรางวัล the best poster presentation ในการจัดทำโครงงานพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาฟิสิกส์ 2558
ได้รับรางวัล popula vote ในการจัดทำโครงงานพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาฟิสิกส์ 2558

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว