รับสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย

ประวัติการศึกษา
นักศึกษาทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป.ตรี-ป.เอก
ป.ตรี เกียรตินิยมวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ป.โท จบธรณีฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่
ป.เอก ธรณีฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่ (กำลังศึกษา)

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว