สอนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.ต้น - ปริญญาตรี ตัวต่อตัวหรือรวมก็ได้ ชม.ละ 400 บาท สรุปเป็นวิธีคิดง่ายๆ

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ครูไม่มีการเตรียมอุปกรณ์ไป เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ใช้ของผู้เรียนทั้งหมด, การแต่งกาย และความพร้อม ยังไม่ดี, ไปสายกว่าผู้เรียนครึ่งชั่วโมง

BestKru © 2014-2017