ครูซายน์รับสอนอังกฤษ ตั้งแต่เด็ก ป.1 ถึง ม.3 นะคะ เราจะมีการสอบวัดระดับ ก่อนเรียน แต่ถ้า นักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปต้องการเรียนเพิ่มเติมก็ยินดีสอนตัวต่อตัวค่ะ จะมีการสอบวัดระดับก่อนเช่นกัน เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษใหม่ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา หรือพื้นที่ใกลัเคียง ผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการรียนการสอนเพราะเคยทำงานในโรงเรียนสอนภาษากับอาจารย์ต่างชาติ ราคากันเอง

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว