สอนคณิตศาสตร์
- จบเกรดเฉลี่ย 3.20
- ได้รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 โครงานคณิตศาสตร์ระดับจังหวัดชุมพรปี 2559
- ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1 โครงานคณิตศาสตร์ระดับจังหวัดชุมพรปี 2560
- ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ปี 2560
- ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1 โครงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 ระดับจังหวัด ปี 2565
- ได้รางวัลเหรียญทองแดง โครงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 ✳️ระดับประเทศ ✳️ ปี 2565
- ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1 โครงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 ระดับจังหวัด ปี 2566
- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ในรายการต่างๆ
- 🩷 มีประสบการณ์สอนห้องเรียนโครงการคณิตศาสตร์ และติวนักเรียนสอบเข้าม.1 รร.ประจำจังหวัดชุมพร
- 🩷 มีประสบการณ์ติว O-net , Tedet ระดับชั้นประถม - ม.3
- 🩷 สอบปรับพื้นฐาน
- 🩷 ทบทวนบทเรียนเพื่อเพิ่มเกรด, สอบเข้าม.1

สอนออนไลน์ ชุมพร (ออนไลน์) ท่าแซะ ชุมพร (ออนไลน์) ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ครูสอนเข้าใจง่ายดีค่ะ

Miw · 13 ก.พ. 2024