-จบปริญญาตรี เกียรตินิยมดับ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปัจจุบันได้ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประสบการณ์สอนพิเศษประมาณ 5 ปี
-สามารถสอนคณิต ฟิสิกส์ และ gat เชื่อมโยงได้ (gat เชื่อมโยงเคยได้คะแนน 150 เต็ม)
-น้องๆที่เคยติวด้วย สามารถสอนเข้าได้ทั้ง จุฬา และ ม.เกษตร
- เน้นสอนให้น้องๆ มีความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

สอนออนไลน์ มีนบุรี ลาดกระบัง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว