รับสอนพิเศษ เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก

รายวิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย และ อุดมศึกษา

อัตราค่าสอน ตัวต่อตัว ( เป็นกลุ่มตามตกลง )

- ฟิสิกส์พื้นฐาน

ม.ต้น ชั่วโมงละ 250 บาท/คน

ม.ปลาย ชั่วโมงละ 300 บาท/คน

- ฟิสิกส์เพิ่มเติม เนื้อหาเฉพาะเรื่อง สอวน.ฯลฯ

ม.ต้น ชั่วโมงละ 300 บาท/คน

ม.ปลาย ชั่วโมงละ 400 บาท/คน

เนื้อหาระดับอุดมศึกษา และอัตราค่าสอน ตามตกลง

สอนโดยนักศึกษาทุนปริญญาโท สาขาการสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จบปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์มาโดยตรงจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีประสบการณ์ทำงานเป็นครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

และประสบการณ์สอนพิเศษกว่า 5 ปี

สอนในหาดใหญ่ จะเรียนที่บ้าน หรือ ในมอ.สงขลานครินทร์ ตามตกลง

สอนราคากันเอง เข้าในง่าย ทำโจทย์และทฤษฏีครบถ้วน เน้นความเข้าใจและการนำ

ไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม ได้แก่สภาพความพร้อมของผู้เรียน เวลา และระยะทางการเดินทาง

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว