ชื่อ : น.ส.ฆนรส จุ้ยต่าย
ชื่อเล่น : น้อยหน่า
การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประสบการณ์สอน : ประมาณ 4 ปี
รับสอน : วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
GPA : 3.75

ปทุมวัน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว