สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวพัลลภา ยิ้มประเสริฐ ชื่อเล่นจูนค่ะ อายุ20ปี เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาอุตสาหการค่ะ เกรดเฉลี่ยย2.94 สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมได้ค่ะ และมีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับn5ค่ะ รับสอนตามบ้านบริเวณพัทยา ศรีราชา บางแสนค่ะ มีรถส่วนตัวค่ะ สะดวกสอนตั้งแต่6โมงเปนต้นไปค่ะ เนื่องจากยังเป็นนักศึกษา

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737