แววเก่ง...สร้างลูกคุณให้เรียนเก่ง จุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาคณิตศาสตร์ รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 - ม.6 เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน สอนการบ้าน เสริมทักษะการฝึกหัดทำโจทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 ม.4 เตรียมอุดมฯ ป.ว.ช.
เตรียมศวะ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ONET PAT 1 และอื่นได้
แก้ไขปัญหาจุดอ่อนได้ตรงจุด เก่งเร็ว เข้าใจง่าย ได้ผลจริง ด้วยประสบการณ์สอน 20 ปี

ดอนเมือง นนทบุรี ปทุมธานี ปากเกร็ด หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว