ชื่อเล่น : เพชร
อายุ : 20 ปี
กำลังศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้นปีที่ 3 มีความสนใจสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เนื้อหา แคลคูลัส
วิทยาศาสตร์ ฟิสิก เคมี บางเนื้อหา

มีนบุรี ลาดกระบัง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว