รับสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ธรรมศาสตร์
และกำลังศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีประสบการณ์สอน 2 ปี

คณิตศาสตร์
สอนออนไลน์ จอมทอง ทุ่งครุ ธนบุรี บางขุนเทียน บางคอแหลม บางบอน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ

ยังไม่มีรีวิว