จบระดับมัธยมศึกษา โครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gate Program) จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประสบการณ์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จากการเป็นหัวหน้าฝ่ายประสานงานเชิงวิขาการ ชุมนุมวิทยาศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 58
และเป็นทีมจัดทำข้อสอบ วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในโครงการ SuanSmartSci ครั้งที่ 7
กำลังเข้ารับการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์
สะดวกรับสอนในทุกสถานที่ที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ รถไฟใต้ดิน MRT ครับ
ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจและมั่นใจให้ผมได้ทำการให้ความรู้กับผู้เรียนนะครับ 💗🙏

หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว