จบการศึกษาระดับมัธยมที่ รร.ธิดานุเคราะห์ สายวิทย์-คณิต
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มีประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษ ทั้งติวเป็นรายกลุ่มและตัวต่อต่อ ในระดับชั้นอนุบาลและประถม เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เข้ากับความสามารถของนักเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในอนาคตได้ค่ะ

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว