สวัสดีครับ ผมเทพ(เทพซ่า) ครับจบการศึกษา คณะวิทย์ วท.บ สาขาชีววิทยา มศว SWU
ปัจจุบันศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ชีววิทยา SWU ปี 2 ครับ
***ประสบการณ์***
- ประสบการณ์สอนวิทย์ เด็ก ม.ต้น > 2ปี
- ประสบการณ์สอนวิทย์ ชีวะ ม.ปลาย >3 ปี
- ติวข้อสอบเนื้อหาวิชา BI103 ชีววิทยาสำหรับนิสิตแพทย์
- ได้รับเชิญเป็นวิทยากรติวข้อสอบ สอวน. ชีววิทยา ที่โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 ปี
- ประสบการณ์สอนนักเรียนกว่า 100 คน
✅ รับสอนเนื้อหาวิทย์พื้นฐานถึงระดับมหาวิทยาลัย
- วิทย์ชีวะ ม.ต้น ถึงม.ปลาย หลักสูตร 2 ภาษาเรียนผ่านวิดีโอ Khanacademy สำเนียงอเมริกัน (ผมแปลให้ฟังอีกที)

สอนออนไลน์ ทวีวัฒนา บางบอน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว