1. ปรับพื้นฐานคณิต+อังกฤษเด็กชั้นป.1 ถึงป.6 เพื่อให้เข้าใจพิ้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. สอนจิตคณิต หลักสูตร"เข้มข้นโดยใช้ลูกคิดญุี่ปุ่น" สำหรับ เตรียมความพร้อมในการบวกลบคูณหาร ให้รวดเร็ว พร้อมที่จะเรียนต่อในการประยุกต์โจทย์ต่อไป โดยแบ่งเป็น 4 Level เท่านั้น ถ้าเรียนจบ 2 Level จะเห็นผลในการคิดในใจที่รวดเร็วและถูกต้อง เช่น เลขหลักเดียวบวกกัน4-5ครั้ง 30 ข้อ คิดได้ใน 5 นาที , ถ้าจบ 4 Level จะเห็นผลคิดในใจรวดเร็วในการคูณและการหาร เช่น เลข3หลักคูณ1-2หลัก 30 ข้อ คิดได้ใน 10 นาที ซึ่งขึ้นกับความขยัน พยายามของนักเรียนและผู้ปกครองด้วย แบ่งการสอนดังนี้
Level ที่ 1 : ใช้เวลา 25-30 ชม. เรียนสัปดาห์ละ 2 ชม. (สำคัญที่สุด และยากที่สุด)
Level ที่ 2 - 4 : ใช้เวลา 25-30 ชม./Level เรียนสัปดาห์ละ 2 ชม. (ฝึกความชำนาญ)
ถ้าเรียนจบ 4 Level น้องจะคิดเลข ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ได้เร็ว กว่าเด็กวัยเดียวกัน ทำข้อสอบโจทย์วิเคราห์ได้อย่างรวดเร็ว

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว