รับสอนพิเศษตามบ้าน สอนสนุก เข้าใจง่าย มีประสบการณ์ 26 ปี ในการเป็นครูที่มีอายุไม่มากนัก ทำงานเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาอาหรับ
มีเทคนิคในการถ่ายทอดให้กับนักเรียน และไม่เบื่อเมื่อต้องถูกถามซ้ำๆ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของไทย
ให้ก้าวสู่สากล สอนได้ทุกวิชา
มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถไปสอนถึงบ้านได้ครับ มีสถานที่สอนพิเศษในอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

ราคาค่าเรียน

การอ่านและเขียนภาษาอาหรับ200 บาท ต่อชั่วโมง

พื้นฐานการอ่านเขียนภาษาอาหรับ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประถม200 บาท ต่อชั่วโมง

ติวเข้มทุกวิชาในระดับประถม

บทสนทนาภาษาอังกฤษ300 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐานการสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ300 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐานภาษาไทยและการอ่านเขียนพูดภาษาไทย

ติวเข้มทุกวิชาระดับมัธยม300 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ถลาง ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว