สอนพิเศษวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมและมัธยมต้น วิชาฟิสิกส์ ระดัยมัธยมปลาย
ปรับพื้นฐาน ติวทำเกรด สอบเข้า ม.1 ม.4 และมหาวิทยาลัย
เด็กเรียนอ่อน สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป จากง่ายไปหายาก สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย จนเกิดความเข้าใจและความชำนาญ
เด็กเก่งและเด็กปานกลางเสิมเทคนิคการจำ การคำนวณและแก้โจทย์ปัญหาได้
เลือกเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือเดี่ยวก็ได้ สถานที่ตกลงกันได้หรือที่บ้านครูแถวตลาดสามแยกค่ะ
ค่าเรียนเป็นกลุ่มเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท ตัวต่อตัว เริ่มต้นชั่วโมงละ 100 บาท
สอนโดยครูผู้มืประสบการณ์สอนกส่า 20 ปี สอนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เป็นกันเอง เข้าใจเด็ก

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018