ครูพี่ทราย
รับสอนพิเศษ
-คณิตศาสตร์
-วิทยาศาตร์
-ชีวะ
-ภาษาอังกฤษ
-ภาษาไทย
-สังคมศึกษา
สอนที่บ้านได้ หรือบ้านติวเตอร์เองก่ได้
มีเทคนิคการจำที่ง่ายต่อการเข้าใจ
สอนสนุก ไม่เครียด

สอนภาษาอังกฤษ สอนศิลปะ สอนภาษาไทย สอนคณิตศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ สอนสังคมศึกษา สอนวิทยาการจัดการ สอนแคลคูลัส สอนฟิสิกส์ สอนชีววิทยา สอนภูมิศาสตร์ สอนประวัติศาสตร์ สอนทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สอนการสอนเด็กพิเศษ สอนGAT เชื่อมโยง สอนวิชาการแนะแนว
บริการออนไลน์

เด็ก​ๆบอกว่าสอนเข้าใจง่ายคะ

หนู · 2020 เม.ย. 12
นัน · 2020 ม.ค. 10

ตั้งใจสอนน้อง เตรียมตัวมาดี อธิบายเข้าใจ

หนู · 2018 พ.ค. 30

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 ยังไม่ได้เริ่มสอนเลยยังไม่รู้ว่าจะให้คะแนนอน่างไร แต่จากการพูดคุยก็สุภาพพูดจาดี

ตุ้ม · 2017 มี.ค. 7
ยวิฐา จันทร์แก้ว

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster