Hello!! สวัสดีค่ะ พี่ชื่อพี่เม็ดฝนนะคะ ^^

พี่รับสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ม.3 ทั้งแบบ
"ตัวต่อตัว" และแบบ "กลุ่ม"

พี่จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ประสบการณ์ของพี่นะคะ
- สอนพิเศษภาษาอังกฤษน้องประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5
- ประสบการณ์ทำงานประสานงานกับชาวต่างชาติตามที่ได้รับมอบหมาย
- สมัยเรียนชั้นปี 3 เป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศมาเลเซีย (Faculty of Medicine, Malaya University, Malaysia) เป็นเวลา 1 เดือน
- จบชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3 เดือน

น้องๆเรียนแล้วจะได้รับอะไรบ้าง..
✏️ ทำคะแนนเพิ่มเกรด/เตรียมสอบ/ฝึกทำโจทย์เข้าแข่งขัน
✏️ สามารถสนทนา สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ (นอกจากทำเกรดในห้องเรียน พี่เน้นสอนเพื่อการสื่อสารด้วย ^^)
✏️ เน้นความเข้าใจเนื้อหา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
✏️ สอนสนุก เป็นกันเอง คอนเฟิร์ม!!!

รายละเอียดก็ตามนี้เลย
👉🏻 แบบตัวต่อตัวเพียง 150-200 บาท/ชม.
👉🏻 แบบกลุ่ม 120-180 บาท/ชม./คน จ้าา 😃

เชียงใหม่

ยังไม่มีคะ

น้อย · 2019 พ.ค. 9
อิ๋ว · 2018 ต.ค. 3
พี่เม็ดฝน

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster